Sveiki prisijungę prie mano kurso besišypsantis

Dalykas skirtas suteikti žinių ir praktinių apie neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą Lietuvoje, įgūdžių.
Teorinių užsiėmimų metu analizuojama neįgaliųjų integracijos sistemos svarba ir principai, ugdomi
gebėjimai dirbti specialistų komandoje, nustatyti paslaugų poreikį klientui, sudaryti paramos veiksmų planą,
taikyti socialinio darbo modelius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai analizuoti pateiktas socialines
situacijas, numatyti alternatyvias strategijas, įvertinti kliento ir jo aplinkos pokyčius. Tarpiniai atsiskaitymai
skirti neįgalaus asmens socialiniam tyrimui atlikti, studijų dalyko metu įgytų kompetencijų aplanko
parengimui ir pristatymui.

Vertinimo tvarka:

Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų (T) ir egzamino (E) pažymių,
padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

IKI = 0,2T1 + 0,2T2 + 0,6E
T1 - neįgalaus asmens socialinis tyrimas, T2 - kompetencijų aplankas