Inžinerinės grafikos kursas skirtas suprasti projektavimo principus bei įgyti techninio brėžinio braižymo pagrindus. 

Kurso metu studentai taip pat išmoks naudotis AutoCAD programa.

Kurso metu mokoma sudaryti ir analizuoti brėžinius, taikyti galiojančius standartus bei parengti grafinę dokumentaciją. Dalykas dėstomas pirmame semestre. Dalyko studijos baigiamos studento atliktų darbų gynimu. 

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour