Dalykas skirtas suteikti žinių apie skaitmeninę rinkodaros komunikaciją ir ugdyti įgūdžius taikyti skaitmeninės rinkodaros principus, įrankius ir sklaidos kanalus. Teorinėse paskaitose aptariama skaitmeninė paradigma organizacijos veikloje ir rinkodaroje, skaitmeninės rinkodaros principai, globalizacijos reikšmė skaitmeninės rinkodaros veiklai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai parinkti skaitmeninius sprendimus organizuojant rinkodaros veiklas, taikyti įvairius įrankius ir sklaidos kanalus, nustatyti skaitmeninės rinkodaros poveikį vartotojams ir organizacijai.